Ana Sayfa
Öğrenci
Tez Hazırlama Rehberi ve Tez Teslim Süreci

Tez Tezlim Süreci ve Tez Hazırlama Rehberi

SUBÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim ve kapsam açısından uygun bir standardı sağlamayı amaçlar. Tezlerle ilgili bilimsel sunum ve genel ilkeleri anlatır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen tüm ilkelere uymaları zorunludur. Daha önceki yıllarda yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri yerine bu sayfanın ekinde mevcut olan şablonlar dikkate alınmalıdır. 

Tez Yazım Kılavuzu için TIKLAYINIZ (Beta Sürüm)

Tez Şablonu için TIKLAYINIZ (Word formatında Beta Sürüm)

 

A. Tez Tesliminden Önce Yapılması Gerekenler (Tezlerin İntihal Kontrolünden Geçirilmesi)

 1. Adım

  Öğrenci yayın koşulunu sağladığını ve tezini şablonuna göre hazırladığını tez danışmanına bildirir.
   
 2. Adım
  İntihal Raporu için danışman ve öğrenci intihal.net üzerinden akademisyen veya öğrenci rollerinden birini seçerek kullanıcı hesabı açar.

  Kullanıcı açma taleplerinizde, kurum olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi seçilir ve rol kısmına ise kişinin akademisyen veya öğrenci olduğu belirtilir.

  Kullanıcı başvurularınız en kısa zamanda onaylanır.
   
 3. Adım

  İntihal raporu için kullanılan araç için bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

  Öğrencinin sisteme tezini yükleyebilmesi için öncelikle danışmanın sınıf oluşturması gerekmektedir.

  Sınıf oluşturma işi nasıl yapılıyor?
  İntihal.Net’te sınıf mantığı klasörler ile ifade edilmektedir. Öğrencilerin bir sınıfa yükleme yapabilmesi için; akademisyen klasör oluşturması ve klasör kodunu öğrencilerine iletmesi gerekmektedir. Klasör oluşturma işi Akademisyen kullanıcı panelindeki “Benimle Paylaşılanlar” sayfasından yapılabilir. Burada bulunan “Yeni Klasör” oluştur butonu ile yeni bir klasör açabilir. Klasör oluştuğu anda klasör kodu klasör isminin yanında yazılır. Öğrenci rolündeki kullanıcı İntihal.net‘e doküman yükleyeceği zaman; bu kodu girmesi ile birlikte doküman akademisyenin ilgili klasöründe listelenebilir.
   
 4. Adım
  Danışman sistem tarafından yapılan intihal sonuçlarını öğrenci ile paylaşır.
  Öğrenci varsa gerekli düzenlemeleri yapar ve intihal raporu oluşturmak için tezini danışmanın oluşturduğu sınıf kodu ile sisteme tekrar yükler
   
 5. Adım
  Akademisyen benzerlik raporunu inceledikten ve onayladıktan sonra özet Raporun üst kısmında bulunan seçeneğe tıklar ve enstitüye ilet seçeneğine tıklayarak benzerlik raporunu enstitüye iletir.

  Kesinlikle Depoya Yükle Seçeneğine Tıklamayanız.
   
 6. Adım
  Öğrenci, her sayfası danışman tarafından imzalanmış intihal raporunun ilk 3 sayfasını tez kontrol için geldiği zaman enstitü personeline teslim eder.
   
 7. Adım
  Yayın koşulunu sağladığınızı, tezinizi şablona göre hazırladığınızı ve intihal  sürecinde danışmanınız onayladı ise  tez teslim sürecini başlatmak için TIKLAYINIZ

 

B. Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler
1. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü'ne 1 adet Yüksek Lisans Tezi spiral cilt veya 1 adet Doktora Tezi beyaz karton cilt olarak, "Formlar" sayfasından temin edeceğiniz Tez Teslim Formu  ( ortak danışmansız tez teslim formu / ortak danışmanlı tez teslim formu ) ile birlikte (Tez Teslim Formu Danışman ve Anabilim Dalı Başkanı’na imzalatılmalıdır.) ve danışman tarafından imzalanan "Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu" ile birlikte Lisanüstü Eğitim Enstitüsü'ne teslim edilmek üzere hazırlanır. Tez adınızın, en son enstitüye teslim ettiğiniz tez öneri formunuzdaki isimle aynı olması gerekmektedir. Bu konuda bölümünüzle ilgili öğrenci işleri personeline danışmanız gerekmektedir.

2. Tez Teslim edilmeden önce bir adet nüshayı aşağıda belirtilen saatler arasında önceden randevu alınarak, enstitümüzde şekil şartları açısından kontrol ettirmeli ve Enstitü Yönetim Kurulu'na EYK girmesi için onay alınmalıdır.

Tez Kontrol saatleri şu gün ve saatlerde yapılmaktadır:

Salı: 10.00-12.00 / 14.00-16.00
Çarşamba: 10.00-12.00 / 14.00-16.00
Perşembe: 10.00-12.00 / 14.00-16.00

Tez kontrolü öncesinde https://subu.appointlet.com/s/tez-teslim-ve-kontrol adresinden randevu alınmalıdır. (Eğer istediğiniz tarih görünmüyor ise randevu zamanı dolu demektir.)

Bilgi için leetez@subu.edu.tr

Tez kontrolü, dijital ortamda yapılmamaktadır. Tezinizin çıktısını almanız yeterlidir. Tezinizdeki şekil ve imla açısından hatalı yerler tarafınıza bildirilerek, tez şablonuna göre yeniden hazırlamanız için sizlere gerekli yerler gösterilir. Düzeltmeleriniz ardından ikinci ve olacaksa diğer kontroller için yeniden randevu almanız gerekmektedir.

3. Teziniz imla ve şekil şartları açısından uygundur şeklinde onay aldıktan sonra, tezinizi bu aşamaya kadar olan tüm formlar ile birlikte öğrenci işlerinde bağlı olduğunuz birim personeline teslim edebilirsiniz.

4. Tez Savunma Jüriniz Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu'nda belirlendikten sonra, planlanan sınav tarihinizden en az bir hafta öncesinde https://lee.subu.edu.tr/tr/duyuru/goruntule/liste adresinde tarih, saat, yapılacak yer şeklinde duyurmanız gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorunlarınızı ayyildiz@subu.edu.tr adresine yöneltebilirsiniz.

C. Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler

Yüksek Lisans/ Doktora Tez Savunma/Yeterlik Sınavına Üniversite Dışından Gelecek Jüri Öğretim Üyesinin Bilgilerini Sınav Tarihinden Önce Enstitümüz Personeli Ali Ayyıldız’a (E-Mail: ayyildiz@subu.edu.tr) Lütfen İletişime Geçiniz.

Jüri Üyenizin Görev Yolluk Bildirim Formu Önceden Hazırlanıp, İlgili Öğretim Üyesi Tarafından İmzalanması Yolluk Ücretinin Sorunsuz Bir Şekilde Ödenmesi İçin Önemlidir.

D. Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılması Gerekenler
1. Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunuz taktirde tezinizle ilgili tamamlamanız gereken işlem ve belgeler; YÖK Tez Veri Giriş Formu (Bu sayfa internet üzerinde doldurulacak ve tamam tuşuna tıklanarak belgenin sağ üst köşesinde belirecek olan referans numarasıyla birlikte çıktı alınacaktır.) http://tez2.yok.gov.tr/ 

2. Yüksek Lisans öğrencileri: 2 adet mavi ciltli tez, Doktora öğrencileri: 2 adet siyah ciltli tez; 2 adet Cd, 1 Cd'nin içinde 1 adet tezin tam metninin word ve pdf hali bulunacak şekilde, Jürinin imzalarının da olduğu haliyle olması gerekmektedir. Cd’lerin üzerinde Tezi Yazanın Adı Soyadı, Tezin Adı, Kurum Adı, Veriliş Tarihi gibi gerekli bilgiler etiketin üzerine yazılmalıdır. Tez savunma sınavının ardından öğrenci, tezini teslim etmeden önce olduğu gibi spiralli bir adet nüshayı aşağıda belirtilen saatler arasında enstitümüzde şekil şartları açısından kontrol ettirmeli ve cilt halinde basılabilmesi için onay almalıdır. 


E. Diploma Alma Süreci

1. İlişik Kesme Belgesinin Lisanüstü Eğitim Enstitüsü tarafından onaylanması.

2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisi'nde ilişik kesme yapılarak diplomanın alıması. 

3. İlişik kesme belgesinin enstitüye teslim edilerek enstitümüzden diğer belgelerin alınması.(transkript, diploma eki varsa orjinal belgelerinizin teslimi)

Not: Diploma sadece öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekâlet verdiğiniz kişiye verilebilmektedir. Mesai saatleri hafta içi sabah: 08:30-12:30 / 13:30–17:30