Ana Sayfa
Duyurular
2019-2020 Güz Yarıyılı Açılan Açılmayan Ders Duyurusu

2019-2020 GÜZ YARIYILI AÇILAN - AÇILMAYAN DERS DUYURUSU

2019-2020 GÜZ YARIYILI AÇILAN - AÇILMAYAN DERS DUYURUSU

Derse Yazılma işlemlerini yapan lisansüstü program öğrencileri için AÇILMAYAN DERS YERİNE DERSE YAZILMA işlemleri  02 - 04 Ekim  2019 tarihleri arasında saat :14:00 dan itibaren yapılacaktır. 

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derse yazılma işlemleri sonucunda açılmayan dersler ekli dosyalarda SARI renk ile belirtilmiştir. Açılmayan dersler Enstitü tarafından kapatılacaktır.

İlan edilen listelere göre açılmayan dersi olan öğrencilerimiz SABİS üzerinden danışman onayı ile (yazılı başvuruları olmaksızın) yazılma işlemlerini yapabilir. 

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Yazılma işlemi sonunda tüm dersleri açılan öğrenciler 02 - 04 Ekim  2019 tarihleri arasında alabilecekleri AKTS kredisini aşmamak koşulu ile SABİS üzerinden sadece Ders Ekleme işlemi yapabilir.

Ayrıca Derse yazılma işlemini hiç yapmamış olan öğrencilerde 02 - 04 Ekim  2019  tarihleri arasında ders seçimi yapabilir.

DANIŞMAN ONAYI: Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde (24 saat danışman tarafından onaylanmayan yazılma, öğrencinin seçtiği haliyle sisteme geçer)onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır.  

Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçtiği dersleri onaylamayarak gerekçesi ile birlikte derse yazılmayı öğrenciye geri gönderir. Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra danışmanın onayını kontrol etmelidir. Danışman ders seçimini geri iade etmişse danışmanın notu dikkate alınarak ders seçimi tekrar yapılarak danışman onayına gönderilmelidir.

Not: Açılan – Açılmayan dersler saat: 14:00 da ilan edilecektir.

Yazılma işlemlerini  www.sabis.subu.edu.tr  adresinden saat:14:00 den itibaren yapabilirsiniz.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI

Açılmayan Ders Yerine Derse Yazılma

Madde 21- (1) Derse yazılma işlemleri sonunda akademik takvimde belirlenen tarihte açılan/açılmayan dersler ilgili enstitülerin internet sayfalarında ilan edilir.

  1. İlan edilen listelere göre açılmayan dersi bulunan öğrenciler açılan derslere akademik takvimde belirlenen tarihler arasında danışman onayı ile yazılır.
  2. Açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilere mazeret hakkı verilmez.